SO SÁNH GIỮA NHÔM TẤM A5052 VÀ A6061

Hotline tư vấn:

0914 544 689

0917 611 956

SO SÁNH GIỮA NHÔM TẤM A5052 VÀ A6061
Ngày đăng: 16/04/2022 04:09 PM

Cách 1: Phân biệt bằng Thành phần hóa học 

 

Thành Phần

Nhôm Tấm A5052

Nhôm tấm A6061

Magnesium (Mg)

2.20-2.80%

0.80 - 1.20 %

Silicon (Si)

0.0- 0.25%

0.40 - 0.80 %

Iron (Fe)

0.0-0.40%

0.0 - 0.70 %

Copper (Cu)

0.0 - 0.10%

0.15 - 0.40 %

Chromium (Cr)

0.15-0.35%

0.04 - 0.35 %

Zinc (Zn)

0.0 - 0.10%

0.0 - 0.25 %

Titanium (Ti)

Non

0.0 - 0.15 %

Manganese (Mn)

0.0 - 0.10%

0.0 - 0.15 %

Other (Each)

0.0 - 0.05%

0.0 - 0.05 %

Others (Total)

0.0 - 0.15%

0.0 - 0.15%

Aluminium (Al)

Còn lại

Còn lại

 

 

Cách 2: Phân biệt bằng Tính chất vật lý 

 

Tính chất

Nhôm tấm A5052

Nhôm tấm A6061

Nhiệt độ sôi

650 °C

650 °C

Sự dãn nở nhiệt

23.7 x10-6 /K

23.4 x10-6 /K

Đàn hồi

70 GPa

70 GPa

Hệ số dẫn nhiệt

138 W/m.K

166 W/m.K

Điện trở

0.0495 x10-6 Ω .m

0.040 x10-6 Ω .m

 

 

Cách 3: Phân biệt bằng Tính chất cơ học 

 

Tính chất

Nhôm Tấm A5052

Nhôm tấm A6062

Ứng suất phá hủy

130 Min MPa

240 Min MPa

Độ bền kéo đứt

210 - 260 Min MPa

260 Min MPa

Độ cứng

61 HB

95 HB

 

Cách 4: Phân biệt bằng độ cứng:  

Nhôm tấm A6061 có độ cứng trung bình là 95HB

Nhôm tấm A5052 có độ cứng là 61HB

  • Chính vì thế Nhôm tấm A6061 cứng hơn Nhôm tấm A5052.Chúng ta gõ 2 miếng nhôm A5052 và A6061 vào nhau, miếng nào bị móp nhiều hơn thì là Nhôm tấm A5052, còn lại sẽ là Nhôm tấm A6061

Cách 5: Phân biệt bằng màu sắc: 

Nhôm tấm A6061 đậm hơn so với Nhôm tấm A5052( Lưu ý : chỉ so sánh dựa trên màu sắc khi chúng được sản xuất từ cùng một nhà sản xuất ).

 

Zalo
Hotline